Онкологический Портал Украины

Гость
Зарегистрироваться | Забыли пароль?
Имя Пароль
Просмотр темы
Онкологический Портал Украины | Различные консультации | Консультации юриста
Ссылка на пост № 1 Тема: Общие рекомендации юриста
Sergey
Webmaster

Avatar пользователя

Супер АдминистраторСообщений: 281
Страна: Ukraine
Город: Киев
Пол: Мужской
Статус: offline
Благодарностей: 23
Уровень предупреждений:
Опубликовано 03 Февраля 2009, 00:25:50
1. Может ли мама выбрать лечащего врача своему ребенку? Если имеет право, то какой порядок ее действий?
Права пацієнта - Закон України Основи законодавства України про охорону здоров’я.

– Лікар може обиратиcя безпосередньо пацієнтом або призначатися керівником закладу охорони здоров’я чи його підрозділу. Обов'язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження і лікування пацієнта.(Стаття 34 "Лікуючий лікар").

– Пацієнт має право вимагати заміни лікаря. (Стаття 34 "Лікуючий лікар").

– Кожен пацієнт має право вільного вибору лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги. (Стаття 38 "Вибір лікаря і лікувального закладу").

– Кожен пацієнт має право, якщо це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому державному лікувально-профілактичному закладі на свій вибір, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. (Стаття 38 "Вибір лікаря і лікувального закладу").
"Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичні питання здійснюється їх законними представниками." (редакція Закону N 1489-III ( 1489-14 ) від 22.02.2000.)

Якщо Ви незадоволений лікуючим лікарем та якістю його медичної допомоги

Перше, що слід зробити:

- Висловіть – по можливості грамотно та коректно – свої претензії завідуючому відділенням.

- Якщо в такий спосіб не вдалося вирішити проблеми, складіть письмову заяву у двох примірниках керівнику медичного закладу: один примірник передаеється через секретаря головному лікарю, на другому секретар робить відмітку (дата, підпис) і Ви залишаєте його собі. Відповідь на вашу заяву мусить бути надіслана впродовж 1 місяця, відповідь можна отримати скоріше, якщо самому записатися на прийом до головного лікаря. Якщо головний лікар не вирішив Вашого питання, Ви маєте право отримати письмову відмову, оскаржувати її у суді, а також написати скаргу до відділу охорони здоров’я виконавчого комітету місцевої ради.

2. Возможно ли пригласить анастезилога из другой клиники для проведения определенных процедур? Нужно ли брать какие либо разрешения?

Для приглашения другого анестезиолога в клинику необходимо его согласие и согласие администрации больницы в которую Вы хотите его пригласить. Обычно на это администрация больницы никогда не соглашается, т.к. по Закону она несет ответственность за оказание помощи.
Как правило это практикуется в частных клиниках.


3. Оформление инвалидности. Пенсия выплачивается с момента обращения в собез или с момента постановки диагноза?
Что Вы имеете в виду пенсию или помощь?

1) Закон України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

- Заява про призначення державної соціальної допомоги подається до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду I чи II групи, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із батьків, усиновителем, опікуном або піклувальником за місцем свого проживання. До заяви про призначення державної соціальної допомоги повинні бути додані:
а) документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда,
б) документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, який подав заяву, а також
в) довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку.
Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.
Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання. ( Частина 5 ст. 8 Закону N 1579-IV від 04.03.2004 )
Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийому заяви з усіма необхідними документами. (Стаття 8. "Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги")


- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства або на дітей-інвалідів віком до 18 років призначається органами праці та соціального захисту населення. (Стаття 9. "Порядок та строки призначення державної соціальної допомоги")
Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами праці та соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.
Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

- Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, усиновителів, яким призначена допомога на дітей-інвалідів. Опікуну або піклувальнику державна соціальна допомога виплачується за місцем їх проживання.
Виплата державної соціальної допомоги провадиться щомісячно за поточний місяць у встановлені органами праці та соціального захисту населення строки. ( Частина 2 ст. 10 із Законом N 1579-IV від 04.03.2004 )
Призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду з дитинства незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів. (Частина 3 ст. 10 із Законом N 1579-IV від 04.03.2004 ).
Державна соціальна допомога, яка призначена на дитину-інваліда віком до 18 років, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги. (Стаття 10. "Виплата державної соціальної допомоги")

2) Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
- пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, а саме:
1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.
2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;
3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

4. Должен ли доктор говорить маме о том, что она должна оформлять инвалидность? Наши врачи не спешат давать такие справки. Т.е. кто должен маме сообщить о том, что ребенок инвалид?

Лікар зобов’язаний пояснити пацієнту в доступній формі стан його здоров’я, мету запропонованих обстежень та лікувальних заходів, прогноз можливолго розвитку захворювання, в тому числі ризику для життя та здоров’я тощо. (Стаття 39 "Обов'язок надання медичної інформації").
Якщо така довідка необхідна Вам для оформлення та отримання пенсії і повинна бути видана та безпідставно не надається, то в першу чергу Вам необхідно отримати письмову відмову від лікаря/головного лікаря, яку Ви зможете оскаржити у суді, а також написати скаргу до відділу Охорони здоров’я ВК МР.
(Коли адміністративну особу просиш надати письмову відмову в будь-яких неправомірних діях, то це спрацьовує і питання вже вирішуються іншим чином.)

5. Если мама лежит с ребенком в отделении, а папа не работает и получает пенсию по уходу за ребенком, может ли мама взять больничный по уходу за ребенком?

Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.(Документ 2240-14, остання редакцiя 04.06.2008)

- Мама може оформити листок непрацездатності, якщо офіційно працює.
За весь час перебування працівника, який здійснює догляд за хворою дитиною віком до 6 років, у стаціонарі разом із хворою дитиною. У разі стаціонарного лікування тяжкохворих дітей старшого віку (6 - 14 років) листок непрацездатності видається одному з працюючих членів сім'ї або іншій працюючій особі, що здійснює догляд за дитиною, на період, коли за висновком ВКК дитина потребує індивідуального догляду.

6. Много вопросов у мам, которые на больничном:
На сколько дней максимум можно взять больничный? Можно ли его прераывть, а потом опять возобновлять? Например, в 2008 году мама выбрала свои 120 дней больничного. Может ли она с 1 января еще продлить на еще 120 дней
?

Стосовно лікарняних листків мамам повинні надавати безкоштовно консультацію:
- юрист/кадровик медичного закладу, в якому перебуває дитина
- спеціалісти відділень Фонду соцільного страхування з тимчасової втрати (це передбачено законодавством)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.

"Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одежу, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який потрібен для підтримки здоров'я та благополуччя її самої та її сім'ї, і право на забезпечення у випадку безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, настання старості чи іншого випадку втрати засобів існування через не залежні від неї обставини". (Всезагальна Декларація прав людини, стаття 25. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 року).

Кожен пацієнт унікальний, кожен випадок захворювання має свої особливості. Якщо у Вас виникла проблема або Ви чогось не розумієте, зверніться до медичних працівників.
У цьому випадку вони зобов'язані
:
- допомогти Вам отримати зрозумілі й вичерпні відповіді;
- організувати надання спеціальної допомоги;
- допомогти пацієнтові підтримувати контакти з його сім'єю;
- полегшити Ваше перебування у лікарні або в будь-якому іншому лікувальному закладі.

Якщо медичний персонал відмовляється вирішити проблему, Вам слід звернутися в територіальні органи міністерства охорони здоров'я. Ви можете подати скаргу в:
- адміністрацію медичної установи;
- спеціально уповноважений орган державної виконавчої влади (держадміністрацію, міськвиконком, райвиконком);
- уповноваженому Верховної Ради з прав людини або його представникові в обласному центрі;
- прокуратуру;
- а також звернутися в суд для захисту та відновлення знехтуваних прав.

Не зайве буде звернутися за допомогою до громадських організацій, засобів масової інформації, депутатів. Письмове звернення краще надсилати поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Можна віднести скаргу особисто, але в такому випадку зареєструйте її і подбайте, щоб у Вас залишилася копія з реєстраційним номером, датою прийняття та підписом відповідальної особи.

Термін перевірки звернення не може перевищувати одного місяця, а в надто складних випадках - 45 днів.

Орган або особа, до якої Ви звернулися, в межах своїх повноважень зобов'язана:

- об'єктивно, детально та своэчасно перевырити заяву або скаргу;
- на Ваше прохання запросити Вас на засідання відповідного органа, що розглядає скаргу чи заяву;
- змінити та відмінити рішення, якщо воно не відповідає закону;
- негайно вжити заходів для припинення неправомірних дій;
- забезпечити відновлення порушених прав та реальне виконання ухвалених у зв'язку з цим рішень;
- вжити заходів для компенсації матеріальних збитків;
- вирішити питання про відповідальність особи, з вини якої було допущене порушення;
- на прохання заявника довести рішення до органа місцевого самоврядування, трудового колективу або об'єднання громадян;
- у випадку, якщо заява чи скарга буде визнана безпідставною, роз'яснити порядок оскарження прийнятого по ній рішення.

Нагляд за дотриманням законодавства про заернення громадян здійснюється Генеральним прокурором та підлеглими йому прокурорами.

Останнім часом дуже часто хворих, що перебувають у стаціонарі, примушують купувати ліки за власний рахунок, посилаючись на те, що у лікарні немає коштів.
Справді, у лікарень часто не буває грошей, але чому Ви, сплачуючи податки, мусите витрачати додаткові кошти на лікування, гарантоване державою?
У подібному випадку Ви можете відстояти свої права таким чином. Купивши ліки (і взявши при цьому чеки), неодмінно попросіть лікаря, щоб він вніс ліки в історію хвороби. Після виписки з лікарні пацієнт має право вимагати витрачену суму. Спочатку слід звернутися до головного лікаря (письмова заява+копія сторінки з історії хвороби з призначеннями ліків+копії чеків на ці ліки. Ніколи не віддавайте оригінали - вони можуть загубитися). Якщо головний лікар, не знаючи законодавства, не поверне Вам гроші, слід звернутися до адвоката (або до правозахисної громадської організації - якщо Ви малозабезпечений і зможете це довести), щоб Вам допомогли оформити претензію або позов до суду. У позовній заяві, окрім витрачених на ліки грошей можна вимагати компенсації моральної шкоди.

Дані соціологічного дослідження ситуації з правами пацієнтів в Україні:

- 6 пацієнтів із 10 мають досвід порушення їхніх прав в лікувальних закладах;

- 9 пацієнтів із 10 вважають необхідними заходи для посилення прав пацієнтів;

- лише 7 пацієнтів зі 100 користувалися законами для захисту своїх прав;

- 9 із 10 пацієнтів вважають недостатньою існуючу інформацію про свої права в якості пацієнта;

- кожен 2-й громадянин України вперше дізнався про існування поняття "права пацієнта" з анкети під час соціологічного опитування;

- 7 із 10 громадян вважають марним захищати свої права в органах охорони здоров"я за допомогою законів;

- кожному 2-му пацієнту не надавали правдивої інформації в лікарні про стан його здоров'я та прогноз на майбутнє;

- кожен 3-й пацієнт вказав на факт розголошення конфіденційної інформації про його стан здоров'я;

- кожен 2-й пацієнт повідомив, що йому не буда надана своєчасна інформація про заплановані втручання та їхній вплив на організм з боку медичного персоналу;

- кожен 2-й пацієнт не знає про існування права вільного вибору та заміни лікаря.


Нотариальная контора Тихоновой И.В.
(св-во 4943)
Нотариус Харьковского нотариального округа - Тихонова Инна Викторовна
Юрисконсульт - Скорбач Яна Сергеевна.
 
^наверх^
Перейти в форум:
Голосование
Статистика

  Статистика форума
Гостей: 7
На форуме тем: 853
На форуме сообщений: 5323
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Зарегистрировано пользователей: 5048
  Сегодняшние именинники
 
Поздравляем, elena-marinovaKrjuchkovlarisa90lili73Maximuristi
45399730 уникальных посетителей

Copyright © medicalline.info 2008 by Сергей Троицкий

При использовании материалов портала, гиперссылка в виде "Онкологический портал Украины" обязательна!